Szerteszana²

grin agymenései

Kedves Spammer!

2019-02-21 12:25 írta grin

Kedves Spammer Kft.!

Legyen kedves postafordultával bemutatni, hogy pontosan mikor, hol, hogyan egyeztem bele, hogy spameket küldjenek nekem, valamint legyen kedves szintén mellékelni a hozzájárulásom (arról is szükséges tudni hogy hol, mikor, milyen formában történt) hogy hozzájárulok marketing témájú kéretlen levelekhez.

A félreértést elkerülendő:

Kérem, hogy a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14. § alapján haladéktalanul (de legkésőbb 8 napon belül) tájékoztassanak az Önök, kapcsolt vállalkozásaik, partnereik, illetve bármilyen a személyes adataim kezelésével kapcsolatos Adatkezelők és Adatfeldolgozók által kezelt adataimmal (az Infotv. 3. § 2. szerinti személyes adatok és egyéb, esetleg nem személyes adatok) kapcsolatosan:

  1. mikor és milyen formában történt meg a 14.§ (a) pontja szerinti tájékoztatás;
  2. teljes körű másolatot kérek az Infotv. 16.§ (1) és (2) szerinti tájékoztatásról (az abban szereplő adatokról);
  3. bocsássák rendelkezésemre az Önök által kezelt személyes adataimat és minden azokkal összefüggő információt (vagyis minden olyan adatot, mely személyes adataimmal kapcsolatba került vagy azzal bármilyen korrelációs viszonyba került; ennek túl laza megállapítása ellen jelzem ezzel kapcsolatos jogi felelősségüket);
  4. azonnal korlátozzák személyes adataim felhasználását oly módon, hogy az ne kerülhessen semmilyen Önök, vagy Önökkel kapcsolatban álló Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által végzett marketing tevékenység során felhasználásra, és ezen intézkedések módjáról és körülményeiről haladéktalanul tájékoztassanak;
  5. teljes körűen tájékoztassanak az Infotv. 17. § szerinti Adatkezelők és Adatfeldolgozók pontos nevéről és adatairól.

Tájékoztatom – a tévedések elkerülése végett –, hogy a jogtalan adatkezelés tényállását a „leiratkozás” lehetősége vagy végrehajtása nem befolyásolja.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentiek az Infotv. szerinti jogaim gyakorlását biztosítják és teljesítésük nem jelent garanciát arra, hogy jogaim megsértése esetén nem kerül sor a jogszerűtlenség megállapítására vagy a jogsértés kompenzációjára irányuló eljárás megindítására. Nem teljesítésük esetén az említett eljárások megindítása teljesen bizonyos, belefoglalva az Infotv. jelzett szakaszainak közvetlen megsértését is.

Ezúton jelzem, hogy jelen levelem elkészítésének igénye 30 perc volt (a későbbi kártérítési igény megállapításához).

Kedves Spammer!

Szerteszana²

grin agymenései