Szerteszana²

grin agymenései

Intel Skylake/i915 video driver vs. linux

2016-06-30 17:29 írta grin

Recently I have obtained a board with a recent intel internal video "card" which is supposedly more powerful than my 6+ years old NVidia. So let's give it a try, shall we?

This is an intel i7, and the graphis is ASUSTeK Computer Inc. HD Graphics 530 or Sky Lake Integrated Graphics (rev 06) or i915 in linux driverspeak. The system is Debian/sid, semi-upgraded.

There are two xorg ways to do it: the "old" way is to use the intel driver and the new is to use the modesetting driver in the kernel. This is a fairly recent kernel (4.4.14), should work out of the box. The mainboard is an Asus B150-PRO with a fancy uEFI BIOS.

As a fallback I leave the old nvidia in the machine, but I won't use it right now.

What could possibly go wrong?


Well, first the i915 wasn't even visible in lspci! It turned out that the BIOS have to be told to share the cards (which probably meant being able to use multiple cards or whatever), so at least the device is visible.

"At least", yeah, since no matter what combination I have chosen for the HDMI and DVI monitors they only worked on the NVidia external card. Another BIOS setting is which force the machine from "Auto" onto the internal card at boot, so at least I see the BIOS and the booting.

Nice little step to see the boot, so I removed the "nomodeset" from the kernel cmdline. The result was a beautiful vertical colorful screen freeze. Immediately after the kernel init'ed the screen.

From there I have slowly progressing, reboot after reboot, by first removing the nvidia specific glx and gl libs (could be theoretically used together by using the switching package but I couldn't bother), changing BIOS not to use S6 sleeping state for the card (it's rumoured to freeze there), plugging both monitors into the internal card, and after that I have got one working monitor using software DRI (direct rendering), which is the working and slow-as-hell 3D version of the semi-working stuff.

The major obstacle was DRI2, since it just didn't work, it was using VMware software renderer:

[  2622.559] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[  2622.579] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[  2622.579] EGL_MESA_drm_image required.
[  2622.579] (EE) modeset(0): glamor initialization failed
If you try to google for "EGL_MESA_drm_image" you get a lot of -- nothing. Don't bother, the problem is that all the related libraries, and their related libraries, and theirs and so on should be upgraded to the latest version. After that the DRI2 worked.

Still: there is no second monitor. xrandr says it's disconnected. No it isn't, but still. I can force it by raping it:

xrandr --output HDMI-2 --mode 1920x1200 --left-of HDMI-1
no, actually that won't work since 1920x1200 modeline isn't there, no edid for disconnected stuff. So I can borrow the smaller monitor's resolution as
xrandr --output HDMI-2 --mode 1280x1024 --left-of HDMI-1
which works in a kind of retro way. Still, it's not good, the monitor is "disconnected" and the system rejects to handle it.

The solution was kernel cmdline hacking:

video=HDMI-A-2:e video=HDMI-A-1:e
which is enabling the device forcefully. HorribleHack™. Works, as from then on both monitors is detected by the system at boot and we have nicely mirrored console, then detected by modesetting driver then, finally, used by xorg. From then on xrandr (or technically xfce4-display-settings) is able to put them where they should be in the dual-monitor setup.

The card isn't nuclear reactor but faster than the NVidia GT220, so until it gets upgraded it should suffice.

Mennyi is 260 milliárd forint?

2016-04-28 08:42 írta grin

Kedves ismerőstől kaptam Az emberek azért nem értik az állami mutyikat, mert... című blogbejegyzést, ami egészen jól leírja a problémát:

  1. nem értik az állam és a kormány közötti különbséget;
  2. nem értik az állami pénzek forrását vagyis a munkájuk bérének hovakerülését;
  3. nem értik, hogy a túlkiadásokat kik és mikor fogják finanszírozni;
  4. nem tudják elképzelni sem, mi az a milliárd, mennyi pénz.

Teljesen egyetértek a problémákkal, és jópofa a fizetéses meg a járulékos példa, és jó példa volt szintén a rezsicsökkentés, ahol Mari néni 1800 forintja kézzelfogható, szemben a 180 milliárd forinttal.

Hiányoltam egy jó kis rezsicsökkentéses, kézzel fogható példát, amit a Marinéniknek és Átlagos Oszkároknak is meg lehet érteni, így számolgattam egy kicsit, a KSH segítségével.

A végeredmény.

Ha a Matolcsyék által az ország vagyonából ellopott 260 milliárd forintot rezsicsökkentésre használtuk volna, akkor:

  • ha csak villanyszámlára költöttük volna, akkor az ország minden egyes háztartásában egy év minden hónapjában a rezsicsökkentés hatszorosa lenne a mostaninak; például ha Mari néni rezsicsökkentése 636 forint volt havonta, vagyis ennyit kapott a közös állami pénzünkből akkor valójában a rezsicsökkentése 4240 forint lett volna, azonban ebből 3604 forintot elvett tőle Matolcsy úr és elköltötte palotára, festményekre, meg odaadta a barátainak, rokonainak, üzletfeleinek, így 4240 forint helyett Mari néni 636 forintot kap havonta, Matolcsy úr pedig 3604 forintot. Minden egyes magyar háztartásban, egy éven át. 5 millió ember kap 636 forintot, és egy darab Matolcsy úr kap 5 milliószor 3604 forintot, havonta.
  • Ha a gázt és a villanyt is fizettük volna egyszerre, mindenkinek, egy egész éven keresztül, akkor 1394 forint rezsicsökkentés jár Oszkár bácsinak, és ezután 5253 forint Matolcsy bácsinak. Mármint minden egyes Oszkár bácsi után. Vagy más szóval Oszkár bácsi 6646 forint rezsicsökkentést kapott volna havonta, de ebből 5253 forintot Matolcsi bácsi elvett, így maradt 1394 forint.

Ennyike – ahogy mondani szokták.


A számok, amikből dolgoztam:

lakásokközmű fogyasztásközmű árközmű éves kiadásegy évnyi közmű díj a teljes országra10% rezsicsökkentés költsége
villany5.043.6282069 kWh/év36.9 Ft/kWh76346 Ft/év385 mrd/év39 mrd/év
gáz3.244.339834 m³/év109.18 Ft/m³91056 Ft/év295 mrd/év30 mrd/év

Matolcsy: 260 milliárd forint

Ítélet

2016-03-31 08:35 írta grin

Jóváhagyta a másodfokon jogerős ítéletet a Kúria, és összesen 3950 év szabadságvesztéssel lezárult a „Fidesz-pernek” nevezett nagyszabású eseménysorozat. A vagyoni jellegű büntetés összértéke meghaladta az 510 milliárd forintot, melyet a másfél hónapja megváltozott rendelkezések alapján a családtagok és külföldre menekített cégek vagyonából is behajthatnak. A fellebbezésnek helye nincs.

Minden pontban jóváhagyta a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét, melyben 256, 2004 és 2018 közötti kormányon levő Fideszes és KDNP-s politikust, bűntársaikat, bűnsegédeiket ítéltek jogerős szabadságvesztésre több, mint 30 különböző, kapcsolódó bűncselekményben.

A Kúria jóváhagyta a bíróság azon döntését is mely szerint a három kiemelt vádlott esetében a kóros elmeállapot jellege nem alkalmas az ítéletben szereplő bűncselekmények tekintetében a felmentés vagy az enyhítés alkalmazására.

Az ítéletet ismertető bíró külön kiemelte, hogy a vádlottak ügyvéde szerinti „megbánást” helyesen értelmezte az eljáró bíróság mint a „folytatólagosan, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett félrevezetés tárgyalóteremben való folytatását”.

Mint az közismert: a pert az a néhány törvényi változtatás tette lehetővé, melyet az új Parlament nagy többséggel fogadott el, és melyek a Tiszta Közélet Program alapját is képezték, és lehetővé tették a mentelmi jogok illetve a felmentések rendszerének mellőzését a poltikai hatalommal visszaélve elkövetett bűncselekmények esetében.

A hatalmas peranyagban a Büntető törvénykönyv tetemes részét megtalálhattuk, jelentős részét bűnszervezetben elkövetve. Szerepeltek emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények, veszélyeztetés, kábítószer birtoklása, emberrablás, kényszerítés, kapcsolati erőszak, vallásszabadság megsértése, egyesülési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, levéltitok megsértése, kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsületsértés, jrművezetés ittas vagy bódult állapotban, környezet- és természetkárosítás, orvvadászat, alkotmányos rend elleni szervezkedés, hazaárulás, kémkedés, minősített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hatósági eljárásban kényszerítés, bűnpártolás, ügyvédi visszaélés, bírósági végrehajtás akadályozása, vesztegetés és vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés és elfogadás, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés, jogellenes fogvatartás, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés, közérdekű üzem megzavarása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, háborús uszítás, közösség elleni uszítás, rémhírterjesztés, közokirat-hamisítás, mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése, választási csalás, műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása, védett kulturális javakkal visszaélés, számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése, zsarolás, önbíráskodás; a vagyon elleni bűncselekmények szinte mindegyike (lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság); költségvetési csalás, jövedékkel visszaélés elősegítése, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, bennfentes kereskedelem, gazdasági titok megsértése, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és tiltott adatszerzés is. (A teljes anyagot hamarosan a közönség számára is elérhetővé teszi a Terror Háza múzeum és más intézmények is.)

Több vádlott – többek között O. Viktor, M. György, R. Antal – a maximálisan kiszabható 25 évet kapta a halmazati bűncselekmények nagy száma miatt, és a bűnszervezetben elkövetett cselekmények miatt feltételesen sem bocsájtható szabadlábra.

A „Fidesz-perhez” kapcsolódó négy másik nagy per, mely az MSZP illetve más pártok és poltikusok ellen folyik a kapcsolóló bűncselekményekben szintén a Kúria előtt van; az ítéletet várhatóan a jövő hónap elején hirdetik ki.

Az AKM (Antikorrupciós Minmisztérium) szóvivője üdvözölte a Kúria döntését és örömét fejezte ki, hogy a Tiszta Közélet Program sikerei már máfél éve mutatják hatásukat: a korrupció csökkenésével párhuzamosan javult a gazdaság minden mutatója, visszaállt az egészségügy működőképessége, a közoktatás megítélése és körülményei jelentősen javultak, hatalmas visszavándorlás indult meg a külföldre menekült magyarok körében, és Magyarországra ismét mint követendő példára hivatkoznak világszerte. A szóvivő megköszönte az ország lakosságának a támogatást és az elmúlt évben tanúsított türelmet.

Miért zavarnak a lájkkurvák?

2016-03-20 16:35 írta grin

„Ha nyomsz egy lálykot erre a postra és megosztod ismerőseiddel akkor 10% engedményt kapsz a tehénlepényshopunkban!”

Kérdezi a fæcesbookos ismerős, hogy mi ezzel a gond?

Számomra (és feltételezem, hogy sokak számára) a facebook lényege nem az, hogy végre magunkról privát adatokat oszthatunk meg, és nem is az hogy macskás meg „cuki” képeket nézhessünk egész nap, hanem (azon túl, hogy egy bazi contact book) hogy az ismerősök által előszűrt tartalmakat, információkat az átlag internetes zajnál magasabb minőségben kapjuk meg.

Az ismerősöket megválogatom, a hülyéket alapból nem jelölöm vissza vagy (protokoll-esetben) lenémítom, de a többiek véleménye alapján érdekes vagy fontos dolgokat általában hasznosnak tartom és elolvasom.

Itt jön a képbe a lálykkurva, aki egy forintért szop nyal gombot varr bármire nyom lálykot („tecciket”) és megosztja a tartalmat.

Mi történt? Egyrészt a hírfolyamban megjelenik valami azért, mert egy ismerős azt mondta, hogy neki tetszik, miközben neki nem tetszik csak épp azt mondta a cukrosbácsi hogy ezt kell mondani. A tartalmat tehát nem az ismerős adta hanem a cukrosbácsija. Ha engem a cukrosbácsi érdekel majd őt fogom bejelölni, jó?

A másik pedig a megosztás: az ismerős nem azt osztja meg, amit meg akar osztani, vagy amit amúgy megosztana, hanem azt, amit a fizető ügyfél mond neki (gumi nélkül). Nyilván engem pedig nem érdekel a fizető ügyfél véleménye, nem azt akarom látni.

Értelemszerűen a megoldás a lálykkurva ismerős kirúgása az ismerősök közül, de ez azért szomorú, mert van aki csak néha hülye és amúgy normális (van aki sosem, azért tényleg nem kár).

A többnyire értelmes emberek miatt írom ezt le: nem akarom a mások szerint érdekes vagy értékes tartalmat látni. A te véleményed érdekel. Ne nyomj lálykot ha arra utasítanak, ne ossz meg semmit amire utasítanak, van jobb módszer hogy öt forintot spórolj az elektromos nyalókádon. Szerintem fontosabbak az ismerőseid, mint az az 5 forint.

Ha nem, akkor meg legyél gazdag – de nélkülem.

Your address:

2016-03-10 11:22 írta grin

Where am I in the World?

Hungary - Europe (Hungary is less and less part of Europe and more and more part of the Soviet Union, China or Madlandia) - planet Earth - Sol system - Milky Way - Local group - Virgo supercluster - Laniakea supercluster - Pisces–Cetus Supercluster Complex - Perseus—Pegasus Filament(?) - Observable Universe - Universe.

Hi!

Szerteszana²

Szerteszana²

grin agymenései