Szerteszana²

grin agymenései
Archívum Február 2019

Metric system

2019-02-21 13:20 írta grin

In metric, one milliliter of water occupies one cubic centimeter, weighs one gram, and requires one calorie of energy to heat up by one degree centigrade—which is 1 percent of the difference between its freezing point and its boiling point. An amount of hydrogen weighing the same amount has exactly one mole of atoms in it. Whereas in the American system, the answer to ‘How much energy does it take to boil a room-temperature gallon of water?’ is ‘Go fuck yourself,’ because you can’t directly relate any of those quantities.

Josh Bazell: The Wild Thing (2012)


A metrikus rendszerben egy milliliternyi víz egy köbcentiméter térfogatú, a súlya egy gramm, és ahhoz, hogy egy celsius-fokkal emelkedjen a hőmérséklete pontosan 1 kalória[1] energia szükséges, ami a forráspontja és a fagypontja közötti különbségnek egy százaléka. Egy pontosan ilyen súlyú hidrogén-mennyiségben pontosan egy mólnyi atom van. Mindeközben az amerikai mértékegységrendszerben arra a kérdésre, hogy „Mennyi energia szükséges egy gallon szobahőmérsékletű víz felforralásához?” a megfelelő válasz a „Baszódj meg”, mert képtelenség azokat a mennyiségeket közvetlenül összekapcsolni.

1: igen, a kalória nem SI mértékegység. Humort magyarázni…

Kedves Spammer!

2019-02-21 12:25 írta grin

Kedves Spammer Kft.!

Legyen kedves postafordultával bemutatni, hogy pontosan mikor, hol, hogyan egyeztem bele, hogy spameket küldjenek nekem, valamint legyen kedves szintén mellékelni a hozzájárulásom (arról is szükséges tudni hogy hol, mikor, milyen formában történt) hogy hozzájárulok marketing témájú kéretlen levelekhez.

A félreértést elkerülendő:

Kérem, hogy a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14. § alapján haladéktalanul (de legkésőbb 8 napon belül) tájékoztassanak az Önök, kapcsolt vállalkozásaik, partnereik, illetve bármilyen a személyes adataim kezelésével kapcsolatos Adatkezelők és Adatfeldolgozók által kezelt adataimmal (az Infotv. 3. § 2. szerinti személyes adatok és egyéb, esetleg nem személyes adatok) kapcsolatosan:

  1. mikor és milyen formában történt meg a 14.§ (a) pontja szerinti tájékoztatás;
  2. teljes körű másolatot kérek az Infotv. 16.§ (1) és (2) szerinti tájékoztatásról (az abban szereplő adatokról);
  3. bocsássák rendelkezésemre az Önök által kezelt személyes adataimat és minden azokkal összefüggő információt (vagyis minden olyan adatot, mely személyes adataimmal kapcsolatba került vagy azzal bármilyen korrelációs viszonyba került; ennek túl laza megállapítása ellen jelzem ezzel kapcsolatos jogi felelősségüket);
  4. azonnal korlátozzák személyes adataim felhasználását oly módon, hogy az ne kerülhessen semmilyen Önök, vagy Önökkel kapcsolatban álló Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által végzett marketing tevékenység során felhasználásra, és ezen intézkedések módjáról és körülményeiről haladéktalanul tájékoztassanak;
  5. teljes körűen tájékoztassanak az Infotv. 17. § szerinti Adatkezelők és Adatfeldolgozók pontos nevéről és adatairól.

Tájékoztatom – a tévedések elkerülése végett –, hogy a jogtalan adatkezelés tényállását a „leiratkozás” lehetősége vagy végrehajtása nem befolyásolja.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentiek az Infotv. szerinti jogaim gyakorlását biztosítják és teljesítésük nem jelent garanciát arra, hogy jogaim megsértése esetén nem kerül sor a jogszerűtlenség megállapítására vagy a jogsértés kompenzációjára irányuló eljárás megindítására. Nem teljesítésük esetén az említett eljárások megindítása teljesen bizonyos, belefoglalva az Infotv. jelzett szakaszainak közvetlen megsértését is.

Ezúton jelzem, hogy jelen levelem elkészítésének igénye 30 perc volt (a későbbi kártérítési igény megállapításához).

Archívum Február 2019

Szerteszana²

grin agymenései