Szerteszana²

grin agymenései

Ítélet

2016-03-31 08:35 írta grin

Jóváhagyta a másodfokon jogerős ítéletet a Kúria, és összesen 3950 év szabadságvesztéssel lezárult a „Fidesz-pernek” nevezett nagyszabású eseménysorozat. A vagyoni jellegű büntetés összértéke meghaladta az 510 milliárd forintot, melyet a másfél hónapja megváltozott rendelkezések alapján a családtagok és külföldre menekített cégek vagyonából is behajthatnak. A fellebbezésnek helye nincs.

Minden pontban jóváhagyta a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét, melyben 256, 2004 és 2018 közötti kormányon levő Fideszes és KDNP-s politikust, bűntársaikat, bűnsegédeiket ítéltek jogerős szabadságvesztésre több, mint 30 különböző, kapcsolódó bűncselekményben.

A Kúria jóváhagyta a bíróság azon döntését is mely szerint a három kiemelt vádlott esetében a kóros elmeállapot jellege nem alkalmas az ítéletben szereplő bűncselekmények tekintetében a felmentés vagy az enyhítés alkalmazására.

Az ítéletet ismertető bíró külön kiemelte, hogy a vádlottak ügyvéde szerinti „megbánást” helyesen értelmezte az eljáró bíróság mint a „folytatólagosan, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett félrevezetés tárgyalóteremben való folytatását”.

Mint az közismert: a pert az a néhány törvényi változtatás tette lehetővé, melyet az új Parlament nagy többséggel fogadott el, és melyek a Tiszta Közélet Program alapját is képezték, és lehetővé tették a mentelmi jogok illetve a felmentések rendszerének mellőzését a poltikai hatalommal visszaélve elkövetett bűncselekmények esetében.

A hatalmas peranyagban a Büntető törvénykönyv tetemes részét megtalálhattuk, jelentős részét bűnszervezetben elkövetve. Szerepeltek emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények, veszélyeztetés, kábítószer birtoklása, emberrablás, kényszerítés, kapcsolati erőszak, vallásszabadság megsértése, egyesülési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, levéltitok megsértése, kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsületsértés, jrművezetés ittas vagy bódult állapotban, környezet- és természetkárosítás, orvvadászat, alkotmányos rend elleni szervezkedés, hazaárulás, kémkedés, minősített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hatósági eljárásban kényszerítés, bűnpártolás, ügyvédi visszaélés, bírósági végrehajtás akadályozása, vesztegetés és vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés és elfogadás, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés, jogellenes fogvatartás, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés, közérdekű üzem megzavarása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, háborús uszítás, közösség elleni uszítás, rémhírterjesztés, közokirat-hamisítás, mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése, választási csalás, műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása, védett kulturális javakkal visszaélés, számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése, zsarolás, önbíráskodás; a vagyon elleni bűncselekmények szinte mindegyike (lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság); költségvetési csalás, jövedékkel visszaélés elősegítése, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, bennfentes kereskedelem, gazdasági titok megsértése, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és tiltott adatszerzés is. (A teljes anyagot hamarosan a közönség számára is elérhetővé teszi a Terror Háza múzeum és más intézmények is.)

Több vádlott – többek között O. Viktor, M. György, R. Antal – a maximálisan kiszabható 25 évet kapta a halmazati bűncselekmények nagy száma miatt, és a bűnszervezetben elkövetett cselekmények miatt feltételesen sem bocsájtható szabadlábra.

A „Fidesz-perhez” kapcsolódó négy másik nagy per, mely az MSZP illetve más pártok és poltikusok ellen folyik a kapcsolóló bűncselekményekben szintén a Kúria előtt van; az ítéletet várhatóan a jövő hónap elején hirdetik ki.

Az AKM (Antikorrupciós Minmisztérium) szóvivője üdvözölte a Kúria döntését és örömét fejezte ki, hogy a Tiszta Közélet Program sikerei már máfél éve mutatják hatásukat: a korrupció csökkenésével párhuzamosan javult a gazdaság minden mutatója, visszaállt az egészségügy működőképessége, a közoktatás megítélése és körülményei jelentősen javultak, hatalmas visszavándorlás indult meg a külföldre menekült magyarok körében, és Magyarországra ismét mint követendő példára hivatkoznak világszerte. A szóvivő megköszönte az ország lakosságának a támogatást és az elmúlt évben tanúsított türelmet.

Ítélet

Szerteszana²

grin agymenései