Szerteszana²

grin agymenései

Sebességkorlátozáskorlátozás

2012-04-02 22:31:21 írta grin
A KRESZ egy jól áttekinthető jogszabály – feltéve, ha autisták vagyunk, fotografikus memóriával. Mert amúgy kissé nehéz itt-ott megtalálni benne valamit.
Időnként felmerül (egy-két rendőr esetén) hogy szeretne valakit gyorshajtásért megbírságolni, viszont adódik egy probléma: a sebességkorlátozó táblák hatályát – emlékeim szerint – feloldja az útkereszteződés, vagyis ha országúton (90) kint van egy 60-as tábla, akkor az útkereszteződéstől a következő 60-as tábláig (ami esetleg lusták voltak a kereszteződés után megismételni) 90 van.
Ezt szerettem volna megkeresni a KRESZ-ben… és eltartott vagy 20 percig. De nem vagyok álnok, így neked is, meg magamnak is kijegyzetelem.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól

14. § (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:

c) „Megfordulni tilos” (29. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos;

d) „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esőzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik;

e) „Legkisebb követési távolság” (31. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a járműveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniök tilos; ha a táblán tehergépkocsik jelképe van, a tilalom az egymást követő járművek közül csak a 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozik;

f) „Előzni tilos” (32. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont járműnek és kézikocsinak gépjárművel való előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére;

g) „Tehergépkocsival előzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont jármű és kézikocsi előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére; ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az előzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre vonatkozik;

(6)Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja.

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következő:
I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

k) Útkereszteződés: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, illetőleg elágazása.

a) Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút).


Abből az következik tehát, hogy bármilyen út, ami gyalogosok és(??) járművek közlekedésére szolgál találkozik egy másik úttal, akkor ott megszűnik a sebességkorlátozás hatálya, méghozzá a találkozás kezdetén (ez monduk egy autópálya leágazásnál lehet fontos, ahol a „csatlakozás” akár több száz méter is lehet). A definíció nem írja elő, hogy burkolt legyen az út, vagy akár útként nyilvántartott terület: elég, ha útként funkcionál.

Sebességkorlátozáskorlátozás

Szerteszana²

grin agymenései