Szerteszana²

grin agymenései
Archívum Január 2010

Hát persze, Maris...

2010-01-13 12:05:07 írta grin

[tudósítónk jelenti]

Lezárul a 3 napos tárgyalássorozat, melyben Asztalos József felesége, Sz. Mária ellen indított házasságtörési cselekményét tárgyalták. Az ügy helyileg nagy visszhangot keltett, tekintettel a közösség erkölcsi elveinek megsértésére, így a tárgyalás utolsó napján szokatlanul nagy tömeg jelent meg.

Az ügy röviden: Asztalos az elöljáróságnál jelentette fel feleségét házasságtörésért. Mint elmondta, decemberben gyermekük született, miközben ő teljesen biztos abban, hogy nem hált legalább 2 éve feleségével, mivel az ezt nem engedte meg neki. Véleménye szerint a szomszéd faluban lakó, idegen ajkú mészárosmester lehet a gyermek apja, akit felesége - állítása szerint alaptalanul - rendszeresen látogatott "bevásárlás" okán.

Felesége védekezésében előadta, hogy a gyermek nem házasságtörés eredménye. Beismerte, hogy férje nem lehet a gyermek apja, azonban állítása szerint öntudatlan állapotban egy felsőbb hatalom termékenyítette még őt, és így a gyermek nem törvénytelenül született.

Asztalos azon véleményének adott hangot, miszerint a történet részben lehet igaz, tudniillik hogy a feleség alkoholos befolyásoltsága okán engedte a mészárosmestert vele hálni.

Bár mindkét fél ügyvédje számos bizonyítékot nyújtott be védence állításainak alátámasztására, de a bíróság Sz. Mária szinte valamennyi bizonyítékát elutasította: a csillagászati együttállásokat nem tartotta az ügyben relevánsnak; az, hogy a falut épp aznap külföldi diplomaták látogatták meg sem volt véleménye szerint a gyermek születéséhez köthető, valamint a védő által bemutatott kézzel írt levél, melyben "Isten" garantálja azt, hogy a gyermeket ő nemzette sem volt a bíróság szerint hiteles.

A bíróság Sz. Máriát első fokon bűnösnek nyilvánította házasságtörés és hazugság vádjaiban, melyért halálra kövezés jár. Indoklásában jelezte, hogy Sz. Mária védekezésével gúnyt próbált űzni az igazságszolgáltatásból, hogy gyermekét szakrális lényeknek tulajdonítja, és hogy nem engedhető meg az, hogy az emberek bűneikért transzcendentális, és senki által nem ellenőrizhető okokat hozzanak fel, mert ez az igazságszolgáltatás alapjait rengetné meg.

Asztalos az ítéletet elfogadta, Sz. Mária és védője enyhítésért fellebbezett. A per másodfokon három hét múlva kerül tárgyalásra.

Gyermekük, a kis Jézus addig is nagyszüleinél tölti napjait.

Archívum Január 2010

Szerteszana²

grin agymenései