Szerteszana²

grin agymenései
Taggalés vallás

A NAT-konform vallásoktatási tankönyvem készülő fejezeteiből

2013-04-11 08:37:21 írta grin
„A vallás nagyon fontos a primitív emberek kordában tartásához és azért, hogy az emberektől úgy lehessen értékeiket elvenni hogy azok ez ellen ne tiltakozzanak, sőt, ha igazán jó a vallás, akkor maguktól adják oda.”

* * *

„Fontos az, hogy a fensőbb lény nevében úgy fogalmazzunk, hogy az biztosítsa érdekcsoportjainknak a folyamatos hatalmat amellett, hogy az emberek ez ellen ne merjenek tiltakozni, mert ez valamilyen transzcendentális formában kárt okoz nekik vagy büntetést von maga után. Lényeges magunkat kivonni ezen törvények alól, ezt jó előre meg kell tervezni, mert a gondatlan vallástervezők saját magukra is érvényes korlátokat alkothatnak, ami minden értelmes ember számára elviselhetetlen lehet.”

* * *

„Nagyon fontos, hogy az elnyomási eszközt („vallás”, lásd 4. fejezet 26-29 o.) már korai gyermekkorban alkalmazzuk, mivel a személyiség ekkor fejlődik ki, és nagyon fontos az hogy az alávetettség és a szabályok maradéktalan betartása, de főként a transzcendentális rettegés áltanánossá válása a felnőtt személyiségnek már ne csak tudatos, de tudat alatti része is legyen. Az alázatosnak és irányíthatónak kinevelt emberek tökéletes hívők lesznek, akik mind a hatalmat mind pedig vagyonukat harc nélkül hajlandóak az irányítóknak (vallási vezetők, próféták és egyéb tisztségek a hierarchiában) átadni.”

* * *

„Céljaink eléréséhez mindig szükséges néhány belső körön kívüli hívő, mindenképp olyan, akinek értelmi képességei megfelelőek ahhoz, hogy ne lássa át a vallási rendszer céljait, és ezen embereket kulcspozícióba helyezve érhetjük el, hogy a vallási rendszer folyamatosan frissítse a célcsoport hitét, vagyis gyermekkorban és felnőtt korban is folyamatosan lehessen a kondicionálást frissíteni. Ha a vallási rendszer ezeket az államvezető hatalmon belül tudja üzemeltetni akkor hatékonyan fenn tudja tartani hatalmának és anyagi jólétének forrásait.”

Megfordíthatatlankodásoskodásaitokért

2011-10-19 08:13:44 írta grin
Biztosan nem én vagyok az első, és feltételezem az utolsó sem aki ráébred, hogy tulajdonképpen a hit és a vallás egy egyszerű jelenség: az ok és az okozat felcserélése.
Valószínűleg a gondolkodó lények sajátja ez a logikai hiba, de az is lehet, hogy csak az emberiség ilyen ütődött, mindenesetre rendszeresen és a korokon átívelő módon alkalmazzuk ezt a csavart.
– Esik az eső, ezért nedves a terasz. – mondatja a logika.
– Vajon mit sugall nekem a nedves terasszal Isten, aki ide parancsolta az esőt? – kérdezi a hívő.
De nem kell a vallást kipécézni.
– Nekimentem egy fának ezért összetört az autóm. – mondhatja a logika.
– A sors nekivezetett egy fának hogy összetört autómmal sugalljon nekem valamit. – mondja a (nem vallásos, mondjuk a sorsban vagy végzetben) hívő.
Nyilván senki nem fogja tudni bebizonyítani, hogy az okozat okozta az okot, hogy szépen fejezzem ki magam; hogy az eső nem azért esik hogy nedves legyen a fű, hogy a fa nem azért dől ki hogy leomoljon a ház. De ettől függetlenül még lehet, hogy az ilyen „összefüggések megvilágosodását” nem Isten szelleme okozza, hanem csupán egy apró logikai baki.

Hát persze, Maris...

2010-01-13 12:05:07 írta grin

[tudósítónk jelenti]

Lezárul a 3 napos tárgyalássorozat, melyben Asztalos József felesége, Sz. Mária ellen indított házasságtörési cselekményét tárgyalták. Az ügy helyileg nagy visszhangot keltett, tekintettel a közösség erkölcsi elveinek megsértésére, így a tárgyalás utolsó napján szokatlanul nagy tömeg jelent meg.

Az ügy röviden: Asztalos az elöljáróságnál jelentette fel feleségét házasságtörésért. Mint elmondta, decemberben gyermekük született, miközben ő teljesen biztos abban, hogy nem hált legalább 2 éve feleségével, mivel az ezt nem engedte meg neki. Véleménye szerint a szomszéd faluban lakó, idegen ajkú mészárosmester lehet a gyermek apja, akit felesége - állítása szerint alaptalanul - rendszeresen látogatott "bevásárlás" okán.

Felesége védekezésében előadta, hogy a gyermek nem házasságtörés eredménye. Beismerte, hogy férje nem lehet a gyermek apja, azonban állítása szerint öntudatlan állapotban egy felsőbb hatalom termékenyítette még őt, és így a gyermek nem törvénytelenül született.

Asztalos azon véleményének adott hangot, miszerint a történet részben lehet igaz, tudniillik hogy a feleség alkoholos befolyásoltsága okán engedte a mészárosmestert vele hálni.

Bár mindkét fél ügyvédje számos bizonyítékot nyújtott be védence állításainak alátámasztására, de a bíróság Sz. Mária szinte valamennyi bizonyítékát elutasította: a csillagászati együttállásokat nem tartotta az ügyben relevánsnak; az, hogy a falut épp aznap külföldi diplomaták látogatták meg sem volt véleménye szerint a gyermek születéséhez köthető, valamint a védő által bemutatott kézzel írt levél, melyben "Isten" garantálja azt, hogy a gyermeket ő nemzette sem volt a bíróság szerint hiteles.

A bíróság Sz. Máriát első fokon bűnösnek nyilvánította házasságtörés és hazugság vádjaiban, melyért halálra kövezés jár. Indoklásában jelezte, hogy Sz. Mária védekezésével gúnyt próbált űzni az igazságszolgáltatásból, hogy gyermekét szakrális lényeknek tulajdonítja, és hogy nem engedhető meg az, hogy az emberek bűneikért transzcendentális, és senki által nem ellenőrizhető okokat hozzanak fel, mert ez az igazságszolgáltatás alapjait rengetné meg.

Asztalos az ítéletet elfogadta, Sz. Mária és védője enyhítésért fellebbezett. A per másodfokon három hét múlva kerül tárgyalásra.

Gyermekük, a kis Jézus addig is nagyszüleinél tölti napjait.

Pusztába kiáltott szó

2008-11-15 11:18:50 írta grin
Akartam adni ennek a weblognak egy mottót, és adta magát az idézet:

„Szavad csak pusztába kiáltott szó!”

Ezt Jézusnak tulajdonítják, de rossz szokásom ezt ellenőrizni. Bibliakereső a neten, és máris kiderül, hogy a bibliában ilyen nincs. Ézsaiás papa mondott egy olyant, hogy

Egy szó kiált: készítsetek a pusztában az Úrnak egy...

...és ezt idézi a többi szakállas biblikus szerteszana, de abban a formában, ahogy idézik, nem leltem. Így nem ez lett a mottóm.

Pedig találó, amúgy. Lenne. Lehetett volna. És még szegény Jézus sem létezett, talán. Kiszúrás.

Taggalés vallás

Szerteszana²

grin agymenései