Szerteszana²

grin agymenései
Taggalés politika

Mennyi is 260 milliárd forint?

2016-04-28 08:42 írta grin

Kedves ismerőstől kaptam Az emberek azért nem értik az állami mutyikat, mert... című blogbejegyzést, ami egészen jól leírja a problémát:

 1. nem értik az állam és a kormány közötti különbséget;
 2. nem értik az állami pénzek forrását vagyis a munkájuk bérének hovakerülését;
 3. nem értik, hogy a túlkiadásokat kik és mikor fogják finanszírozni;
 4. nem tudják elképzelni sem, mi az a milliárd, mennyi pénz.

Teljesen egyetértek a problémákkal, és jópofa a fizetéses meg a járulékos példa, és jó példa volt szintén a rezsicsökkentés, ahol Mari néni 1800 forintja kézzelfogható, szemben a 180 milliárd forinttal.

Hiányoltam egy jó kis rezsicsökkentéses, kézzel fogható példát, amit a Marinéniknek és Átlagos Oszkároknak is meg lehet érteni, így számolgattam egy kicsit, a KSH segítségével.

A végeredmény.

Ha a Matolcsyék által az ország vagyonából ellopott 260 milliárd forintot rezsicsökkentésre használtuk volna, akkor:

 • ha csak villanyszámlára költöttük volna, akkor az ország minden egyes háztartásában egy év minden hónapjában a rezsicsökkentés hatszorosa lenne a mostaninak; például ha Mari néni rezsicsökkentése 636 forint volt havonta, vagyis ennyit kapott a közös állami pénzünkből akkor valójában a rezsicsökkentése 4240 forint lett volna, azonban ebből 3604 forintot elvett tőle Matolcsy úr és elköltötte palotára, festményekre, meg odaadta a barátainak, rokonainak, üzletfeleinek, így 4240 forint helyett Mari néni 636 forintot kap havonta, Matolcsy úr pedig 3604 forintot. Minden egyes magyar háztartásban, egy éven át. 5 millió ember kap 636 forintot, és egy darab Matolcsy úr kap 5 milliószor 3604 forintot, havonta.
 • Ha a gázt és a villanyt is fizettük volna egyszerre, mindenkinek, egy egész éven keresztül, akkor 1394 forint rezsicsökkentés jár Oszkár bácsinak, és ezután 5253 forint Matolcsy bácsinak. Mármint minden egyes Oszkár bácsi után. Vagy más szóval Oszkár bácsi 6646 forint rezsicsökkentést kapott volna havonta, de ebből 5253 forintot Matolcsi bácsi elvett, így maradt 1394 forint.

Ennyike – ahogy mondani szokták.


A számok, amikből dolgoztam:

lakásokközmű fogyasztásközmű árközmű éves kiadásegy évnyi közmű díj a teljes országra10% rezsicsökkentés költsége
villany5.043.6282069 kWh/év36.9 Ft/kWh76346 Ft/év385 mrd/év39 mrd/év
gáz3.244.339834 m³/év109.18 Ft/m³91056 Ft/év295 mrd/év30 mrd/év

Matolcsy: 260 milliárd forint

Ítélet

2016-03-31 08:35 írta grin

Jóváhagyta a másodfokon jogerős ítéletet a Kúria, és összesen 3950 év szabadságvesztéssel lezárult a „Fidesz-pernek” nevezett nagyszabású eseménysorozat. A vagyoni jellegű büntetés összértéke meghaladta az 510 milliárd forintot, melyet a másfél hónapja megváltozott rendelkezések alapján a családtagok és külföldre menekített cégek vagyonából is behajthatnak. A fellebbezésnek helye nincs.

Minden pontban jóváhagyta a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét, melyben 256, 2004 és 2018 közötti kormányon levő Fideszes és KDNP-s politikust, bűntársaikat, bűnsegédeiket ítéltek jogerős szabadságvesztésre több, mint 30 különböző, kapcsolódó bűncselekményben.

A Kúria jóváhagyta a bíróság azon döntését is mely szerint a három kiemelt vádlott esetében a kóros elmeállapot jellege nem alkalmas az ítéletben szereplő bűncselekmények tekintetében a felmentés vagy az enyhítés alkalmazására.

Az ítéletet ismertető bíró külön kiemelte, hogy a vádlottak ügyvéde szerinti „megbánást” helyesen értelmezte az eljáró bíróság mint a „folytatólagosan, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett félrevezetés tárgyalóteremben való folytatását”.

Mint az közismert: a pert az a néhány törvényi változtatás tette lehetővé, melyet az új Parlament nagy többséggel fogadott el, és melyek a Tiszta Közélet Program alapját is képezték, és lehetővé tették a mentelmi jogok illetve a felmentések rendszerének mellőzését a poltikai hatalommal visszaélve elkövetett bűncselekmények esetében.

A hatalmas peranyagban a Büntető törvénykönyv tetemes részét megtalálhattuk, jelentős részét bűnszervezetben elkövetve. Szerepeltek emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények, veszélyeztetés, kábítószer birtoklása, emberrablás, kényszerítés, kapcsolati erőszak, vallásszabadság megsértése, egyesülési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, levéltitok megsértése, kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsületsértés, jrművezetés ittas vagy bódult állapotban, környezet- és természetkárosítás, orvvadászat, alkotmányos rend elleni szervezkedés, hazaárulás, kémkedés, minősített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hatósági eljárásban kényszerítés, bűnpártolás, ügyvédi visszaélés, bírósági végrehajtás akadályozása, vesztegetés és vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés és elfogadás, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés, jogellenes fogvatartás, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés, közérdekű üzem megzavarása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, háborús uszítás, közösség elleni uszítás, rémhírterjesztés, közokirat-hamisítás, mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése, választási csalás, műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása, védett kulturális javakkal visszaélés, számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése, zsarolás, önbíráskodás; a vagyon elleni bűncselekmények szinte mindegyike (lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság); költségvetési csalás, jövedékkel visszaélés elősegítése, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, bennfentes kereskedelem, gazdasági titok megsértése, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és tiltott adatszerzés is. (A teljes anyagot hamarosan a közönség számára is elérhetővé teszi a Terror Háza múzeum és más intézmények is.)

Több vádlott – többek között O. Viktor, M. György, R. Antal – a maximálisan kiszabható 25 évet kapta a halmazati bűncselekmények nagy száma miatt, és a bűnszervezetben elkövetett cselekmények miatt feltételesen sem bocsájtható szabadlábra.

A „Fidesz-perhez” kapcsolódó négy másik nagy per, mely az MSZP illetve más pártok és poltikusok ellen folyik a kapcsolóló bűncselekményekben szintén a Kúria előtt van; az ítéletet várhatóan a jövő hónap elején hirdetik ki.

Az AKM (Antikorrupciós Minmisztérium) szóvivője üdvözölte a Kúria döntését és örömét fejezte ki, hogy a Tiszta Közélet Program sikerei már máfél éve mutatják hatásukat: a korrupció csökkenésével párhuzamosan javult a gazdaság minden mutatója, visszaállt az egészségügy működőképessége, a közoktatás megítélése és körülményei jelentősen javultak, hatalmas visszavándorlás indult meg a külföldre menekült magyarok körében, és Magyarországra ismét mint követendő példára hivatkoznak világszerte. A szóvivő megköszönte az ország lakosságának a támogatást és az elmúlt évben tanúsított türelmet.

Mi játszódhat a fejében

2016-02-24 14:01 írta grin

Még tegnap gondolkoztam el azon, hogy mi játszódhat le abban az emberben, aki tudja, hogy egy egy adott népszavazást ha kiírnak akkor a nép másképp dönt, mint a kormány, ezért megakadályozza azt, hogy a kormányt támogassa. A néppel szemben. Mit gondolhat, vajon mi egy kormány, egy állam célja?

Vajon miközben álldogál a megbízását teljesítve a kigyúrt sportbarátok között gondol-e arra, hogy milyen lenne az a világ, melyet épít? Milyen lenne ott az élet, ha neki nem is, mert – bár kívánok neki hosszú életet, de – ez annál hosszabb folyamat, de a gyerekeinek, unokáinak, és azok gyerekeinek? Vagy ha nekik nem is, hiszen ők az újkori nemesek lennének, de annak a másik kilenc és félmilliónak (vagy nyolcnak, ha az EU nem zárja le előlünk a határokat), férfinak-nőnek, gyereknek, akik nem részei az udvatartásnak? Vajon szeme előtt lebegnek-e napjaink vagy a közelmúlt diktátorai, diktatúrái, titkos- és nemtitkos-rendőrségei, börtönei, nyomortanyái?

Legyünk pozitívak, és feltételezzük, hogy csak ostoba.

Egy Muszlim véleménye

2015-11-16 22:42 írta grin

A fordítás eredetijét egy muszlim, Dulaiman Daud írta, és Tim "wait but why" Urban postolta tovább, ahol rátaláltam. Ez egy ember véleménye, de legalább nem lehet azzal vádaskodni hogy széplelkű európai liberálbolsevik kisebbségi vélemény, a lelátóról bekiabálva.


Egy Muszlim véleménye

Meg akarom köszönni minden jóakaratú nem-muszlimnak, akik a párizsi támadások másnapján folyamatosan felhívják a figyelmet arra, hogy ezeket néhány elferdült lelkű kisebbségi ember hajtotta végre. A terroristák célja, hogy gyűlöletet és ellentéteket szítsanak; azzal, hogy nem hagyod magad megakadályozod a terveiket.

De mint muszlim azt akarom mondani [nektek, muszlimoknak] hogy bár ne hangsúlyoznánk ki olyan gyorsan hogy ennek semmi köze hozzánk. Bár én soha nem öltem meg senkit és családom semmilyen tagja sem folyamodott soha erőszakhoz, a radikalizmusnak nagyon is köze van az iszlámhoz. És a jószándékú tolerancia jegyében ezt nem észrevenni még tovább rontja a problémát.

Az ISIS egy muszlim szervezet és egy Iszlám probléma. Hadd mondjam még egyszer hogy teljesen világos legyen. Az ISIS egy muszlim szervezet, és egy rákos daganat az Iszlám szívén. És a probléma nem fog elmúlni addig míg a muszlimok szembe nem néznek ezzel.

Az ISIS támadói „Allah hu'akbar!”-t ordítanak támadásuk alatt. Az ISIS tagjai a Korán verseit idézik hogy igazolják a nemi erőszakot és a nők szolgasorba taszítását. Az ISIS katonái megölik az archeológusokat, a homoszexuálisokat vagy azokat akik nem térnek át az iszlám hitre mert szetségtörőknek bélyegzik őket.

Nincsenek az ISIS-ben keresztények. Nincsenek buddhisták, zsidók, pogányok, taoisták, vudu hívők, katolikusok, wicca hívők, hinduk vagy akár szcientológusok az ISIS tagjai között. Az ISIS egy muszlim szervezet és az Iszlám nevében ölnek.

Tehát ne mondd, hogy az ISIS tagok „nem hithű muszlimok” vagy hogy „nem is igazán muszlimok”. Mint bármely nagy szervezet, az ISIS is sokféle emberből áll. Ott van valóban a céltalan, nyugtalan tinédzser aki életében soha nem tett semmi jelentőset és szíriába utazott, mert máshol nem talált munkát magának és amúgy sem tudja hogy a Koránt jobbról balra vagy balról jobbra kellene olvasni. De ott vannak az ájtatos szakemberek, üzletemberek, akadémikusok akik előlről-hátulról ismerik a Koránt, minden nap imádkoznak, magához húzta őket a radikalizmus és őszintén hisznek abban hogy az Iszlám Állam harcának célja egy nemes cél. A „kalifának” nevezett Abu Bakr Al-Bagdadinak doktorátusa van Iszlám vallástanból.

Ha tehát érzed hogy muszlimokat nyomnak el vagy ölnek muszlim államokban akkor pont ugyanígy fel kell háborodnod az ISIS tettei miatt. Ők több muszlimot öltek meg Irakban, Szíriában és Jordániában mint az egész USA hadsereg. Többet ártottak az Iszlám nevének és tiszteletének mint bármilyen nyugati ország. Az ISIS az Iszlám legnagyobb ellensége, nem pedig az USA, Izrael vagy Franciaország, Németország vagy az Oroszok.

Magunkénak kell tekintenünk ezt a problémát. Be kell ismernünk, hogy ez egy vallási probléma és fel kell frissítenünk a világi állam iránti elkötelezettségünket, mely minden vallást egyenlőnek tekint. Egész életemben hittem a világi államban és minden egyes eltelt nappal erősebb ez a hitem. A vallás nem szabad hogy egy nemzetet irányítson. Semmilyen vallás, semmilyen nemzetet.

Az ISIS nem Amerika problémája, nem a Briteké, nem a Franciáké. Az ISIS nem Szíria vagy Irak problémája. Az ISIS a muszlimok problémája. És ha ezt nem tudod belátni akkor nem te sem vagy jó muszlim.

Sulaiman Daud, Nov 14, 2015.

Lásd még

* From Muhammad to ISIS: Iraq’s Full Story

Nemzeti Alapfutball

2015-11-08 09:39 írta grin

A kormány több módosítást is javasolt a Nemzeti Alaptantervben:

 • kötelezővé tennék a futballoktatást #1,
 • heti minimum 4 órában tanítanák a seggnyalást,
 • a történelem tárgyat felváltaná a NER-győzelmek nevű tárgy, ahol Orbán Viktor életútjára alapozva tanulnák meg a diákok a Fidesz történetét,
 • a testnevelés része lenne ezentúl a lopás és kétszínűség fizikai gyakorlatok valamint a sorkatonai szolgálat oktatói által tanított engedelmességi és beilleszkedési tréning, és
 • a régi Fidesz hanyományokon elindulva az osztályfőnöki óra részét képezné alacsony óraszámban a politikai felláció elmélete és gyakorlata.

A módosításcsomag részeként minden tankönyv Orbán Viktor borítóképével nyitna, és az első 5 fejezet Fontos Párttagok bevezetőjével kezdődne, illetve minden reggelt a „Viktor, Viktor, Csillagja Szent Koronánknak” című himnusz eléneklésével kell kezdeni, és szünetek előtt megcsókolni minden tanulónak egy narancssárga feszületet.

A „tanuló” szót hivatalosan a „Fidesz szavazó” kifejezés váltja fel a hivatalos okiratokban.


#1 - „A Nemzeti Alapfutball főszabálya az, hogy a kapu mindig ott van, ahol a játékvezető szerint van. A gól meghatározása pedig: gól az, amit az ellenfél szed be.” - OA

Taggalés politika

Szerteszana²

grin agymenései