Szerteszana²

grin agymenései
Taggalés oktatás

Nemzeti Alapfutball

2015-11-08 09:39 írta grin

A kormány több módosítást is javasolt a Nemzeti Alaptantervben:

  • kötelezővé tennék a futballoktatást #1,
  • heti minimum 4 órában tanítanák a seggnyalást,
  • a történelem tárgyat felváltaná a NER-győzelmek nevű tárgy, ahol Orbán Viktor életútjára alapozva tanulnák meg a diákok a Fidesz történetét,
  • a testnevelés része lenne ezentúl a lopás és kétszínűség fizikai gyakorlatok valamint a sorkatonai szolgálat oktatói által tanított engedelmességi és beilleszkedési tréning, és
  • a régi Fidesz hanyományokon elindulva az osztályfőnöki óra részét képezné alacsony óraszámban a politikai felláció elmélete és gyakorlata.

A módosításcsomag részeként minden tankönyv Orbán Viktor borítóképével nyitna, és az első 5 fejezet Fontos Párttagok bevezetőjével kezdődne, illetve minden reggelt a „Viktor, Viktor, Csillagja Szent Koronánknak” című himnusz eléneklésével kell kezdeni, és szünetek előtt megcsókolni minden tanulónak egy narancssárga feszületet.

A „tanuló” szót hivatalosan a „Fidesz szavazó” kifejezés váltja fel a hivatalos okiratokban.


#1 - „A Nemzeti Alapfutball főszabálya az, hogy a kapu mindig ott van, ahol a játékvezető szerint van. A gól meghatározása pedig: gól az, amit az ellenfél szed be.” - OA

Intelligens program – unintelligens emberek

2014-01-17 14:49:53 írta grin

Ismét felbosszantottam magam és megint ugyanazon és már előre tudtam hogy fel fogom magam bosszantani rajta és azt is hogy legközelebb is fel fogom.

(…befejezetlen entry…)

A NAT-konform vallásoktatási tankönyvem készülő fejezeteiből

2013-04-11 08:37:21 írta grin
„A vallás nagyon fontos a primitív emberek kordában tartásához és azért, hogy az emberektől úgy lehessen értékeiket elvenni hogy azok ez ellen ne tiltakozzanak, sőt, ha igazán jó a vallás, akkor maguktól adják oda.”

* * *

„Fontos az, hogy a fensőbb lény nevében úgy fogalmazzunk, hogy az biztosítsa érdekcsoportjainknak a folyamatos hatalmat amellett, hogy az emberek ez ellen ne merjenek tiltakozni, mert ez valamilyen transzcendentális formában kárt okoz nekik vagy büntetést von maga után. Lényeges magunkat kivonni ezen törvények alól, ezt jó előre meg kell tervezni, mert a gondatlan vallástervezők saját magukra is érvényes korlátokat alkothatnak, ami minden értelmes ember számára elviselhetetlen lehet.”

* * *

„Nagyon fontos, hogy az elnyomási eszközt („vallás”, lásd 4. fejezet 26-29 o.) már korai gyermekkorban alkalmazzuk, mivel a személyiség ekkor fejlődik ki, és nagyon fontos az hogy az alávetettség és a szabályok maradéktalan betartása, de főként a transzcendentális rettegés áltanánossá válása a felnőtt személyiségnek már ne csak tudatos, de tudat alatti része is legyen. Az alázatosnak és irányíthatónak kinevelt emberek tökéletes hívők lesznek, akik mind a hatalmat mind pedig vagyonukat harc nélkül hajlandóak az irányítóknak (vallási vezetők, próféták és egyéb tisztségek a hierarchiában) átadni.”

* * *

„Céljaink eléréséhez mindig szükséges néhány belső körön kívüli hívő, mindenképp olyan, akinek értelmi képességei megfelelőek ahhoz, hogy ne lássa át a vallási rendszer céljait, és ezen embereket kulcspozícióba helyezve érhetjük el, hogy a vallási rendszer folyamatosan frissítse a célcsoport hitét, vagyis gyermekkorban és felnőtt korban is folyamatosan lehessen a kondicionálást frissíteni. Ha a vallási rendszer ezeket az államvezető hatalmon belül tudja üzemeltetni akkor hatékonyan fenn tudja tartani hatalmának és anyagi jólétének forrásait.”

Taggalés oktatás

Szerteszana²

grin agymenései